Gizlilik Bildirimi

1. Giriş

Güvenlik, BitiQ için en önemli önceliktir. Amacımız, verilerinizin (kişisel bilgilerinizin) güvende kalmasını sağlamaktır. Verilerinizi yürürlükteki mevzuata uygun olarak korumak için uygun yollar buluyoruz.

Bu, BitiQ’in (veri denetleyicisi olarak) kişisel verilerinizi nasıl işlediğini açıklayan bir gizlilik bildirimidir. Kişisel Verilerinizi gerektiği şekilde veya bu beyanda belirtildiği gibi oluşturur, kullanır, ifşa eder veya başka şekilde kullanırız.

En la proclamación adjunta utilizamos términos que tienen definición particular según las normas de seguridad (por ejemplo, "Datos Individuales" o "Controlador de Datos"). El segmento 4 incluye un glosario que explica el significado de estos términos.

BitiQ, bu BitiQ Güvenlik Bildirimini gözden geçirme ve revize etme yetkisini saklı tutar.

Bu koruma açıklaması hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

2. Kişisel verilerinizle ne yapıyoruz?

Kişisel veriler, gerçek bir kişiyle ilgili her türlü veridir. Buna isimler, adresler, fotoğraflar, kimlik kartları veya ehliyetler gibi yetkili dosyalar, banka kayıtları, mesajlar, bireysel yazışmalar ve sözleşmeler dahildir (ancak bunlarla sınırlı değildir).

Hangi kişisel verileri topluyoruz?

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (PII) ve kişisel olarak tanımlanamayan bilgileri (Non-PII) toplarız. Aşağıdaki bilgileri toplayabilir ve işleyebiliriz:

Bize sağladığınız bilgiler: Web sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçtiğinizde sağladığınız kişisel bilgiler.

Yazışmalar: bizimle iletişime geçtiğinizde (örneğin e-posta ile), yazışmaları saklarız.

Veri sorumlusu kimdir ve kişisel verilerinizi neden işliyoruz?

BitiQ, kişisel verilerinizin denetleyicisidir. BitiQ, kişisel verilerinizin nasıl işleneceğine karar verir. BitiQ’in kişisel verilerinizi işlemek için dört (4) meşru gerekçesi vardır:

Sözleşme yapma: Kişisel verileriniz BitiQ ile yasal bir sözleşme yapmak veya bir kısmını hazırlamak için kullanılıyorsa;

Rıza: kişisel verilerinizin kullanılmasına izin verdiyseniz;

Meşru menfaat; BitiQ’in kişisel bilgilerinizi meşru bir menfaati takip etmek için kullandığı ve amaçlarımızın bilgileri koruma isteğimizden daha ağır basabileceği durumlar.

Kişisel verilerinizi nasıl kullanıyoruz?

Veri denetleyicisi kişisel verilerinizi şu amaçlarla kullanır:

Yazışma ve kayıt için: BitiQ ile iletişime geçtiğinizde, bilgilerinizi size yanıt vermek veya sizinle iletişim kurmak için kullanacağız.

BitiQ’i tanıtmak için: izninize dayanarak, veri denetleyicisi tanıtım amacıyla sizinle iletişime geçebilir (BitiQ ile ilgili iyileştirmeler, etkinlikler veya haberler).

BitiQ’in güvenliğini ve müşteri deneyimini geliştirmek: Kişisel bilgilerinizi (web sitemizi kullanımınıza uygun olarak) sitenin rahatlığını ve güvenliğini geliştirmek için kullanabiliriz.

Çerezler nedir ve bunları nasıl kullanıyoruz?

Çerezler, cihazınıza gönderilen ve bir sonraki ziyaretinizde bir web sitesini tanımanızı sağlayan metin dosyalarıdır.

Web sitesini geliştirmek ve düzgün çalışmasını sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri silebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz; bu, web sitesinin görünümünü etkileyecek ve kullanılamaz hale getirebilecektir. Aşağıdaki çerezleri kullanıyoruz:

Pratik çerezler: her şeyin çalışması için temel bir gereklilik. Onlar olmadan web sitemizi kullanmak mümkün değildir;

Google Analytics: bu çerezler web sitemizi daha iyi anlamamızı sağlar. BitiQ, Google ile bir anlaşma yapmıştır ve Google bu çerezler aracılığıyla toplanan bilgileri göremez veya kullanamaz.

Üçüncü taraf çerezleri: Bu çerezler üçüncü taraflar ve ortaklar tarafından yerleştirilir.

Çerez ayarlarınızı değiştirmenize yardımcı olmak için, en yaygın kullanılan tarayıcılara yönelik sayfalar ekledik.

Chrome için bu Google sayfasını ziyaret edin: https://support.google.com/accounts/reply/32050.

Internet Explorer bu Microsoft sitesinde bulunabilir: http://support.microsoft.com/kb/278835.

Firefox için lütfen şu Mozilla sayfasını ziyaret edin: https://support.mozilla.org/en-US/kb/erase çerezleri sitede depolanan verileri silecektir.

Safari için şu Apple sayfasını ziyaret edin: https://support.apple.com/guide/safari/oversee çerezler ve site bilgileri sfri11471/macintosh

Daha fazla bilgi için tarayıcının resmi web sitesini ziyaret edin.

Kişisel verileriniz nerede saklanıyor?

BitiQ kişisel verilerinizi saklamaz. Talep üzerine Kişisel Verilerinizi işlemek için harici kuruluşlarla iletişime geçebiliriz. Bu tür talepler bilgi işleme anlaşmalarına tabidir ve Kişisel Verileriniz sizin izniniz olmadan ve BitiQ’in açık talebi üzerine paylaşılmayacaktır.

BitiQ kişisel verilerimi nasıl koruyor?

BitiQ, müşterilerinin bilgilerini korumak için büyük çaba sarf etmektedir. Bu koruma, kişisel bilgilerin türüne ve miktarına bağlıdır. Kişisel Verilere erişim engellenir ve yalnızca uygun iş amaçları için verilere ihtiyaç duyan çalışanlar ve üçüncü tarafların kullanımına sunulur.

BitiQ’in polise veya başka bir kuruma Kişisel Verileri ifşa etmeyi taahhüt etmesi durumunda, bu kurum veri denetleyicisi olarak hareket edecektir. BitiQ, ifşanın yasal bir gereklilik olup olmadığını belirlemek için her bir kurumun talebini değerlendirecek ve yalnızca yasal yükümlülüklerimize uymak için gerekli olan minimum Kişisel Verileri ifşa edecektir.

Verilerimi ne kadar süreyle saklıyorsunuz?

BitiQ, kişisel verilerinizi toplandığı süreden daha uzun süre saklamaz. İnternette veya üçüncü taraflarla paylaşılan bilgilerden sorumlu değiliz.

3. Haklarınız nelerdir?

Kişisel verilerinizle ilgili olarak bir dizi hakka sahipsiniz:

Konu erişimi: BitiQ tarafından tutulan kişisel verilerinize erişme hakkına sahipsiniz;

Düzeltme: BitiQ’in hatalı kişisel verileri düzeltmesini talep edebilirsiniz.

Silme: belirli durumlarda, BitiQ’ten sizinle ilgili tüm kişisel verileri silmesini isteyebilirsiniz; herhangi bir kişisel veri diğer kontrolörler tarafından tutuluyorsa, BitiQ onları talebinizden haberdar etmenin bir yolunu bulacaktır.

Çok yönlülük: BitiQ’in kişisel verilerinizi üçüncü bir tarafa aktarmasını talep edebilirsiniz.

Şikayette bulunma: Kişisel verilerinizin kullanımı hakkında herhangi bir yetkili idari makama şikayette bulunabilirsiniz. Lütfen ülkenizde geçerli olan bilgi düzenlemelerini dikkate alın.

Belirli koşullar altında, işlemenin izninize bağlı olması halinde izninizi geri çekme olanağına sahipsiniz.

BitiQ’in kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açıklamasının bilgilerinizi güvence altına alacak şekilde çözülmediği durumlar hariç olmak üzere, kişisel verilerin BitiQ tarafından işlenmesine yasal gerekçelerle itiraz edebilirsiniz.

4. Tanımlanmış terimler

Yürürlükteki yönetmelikler uyarınca, ekteki terimlerin özel bir anlamı vardır:

Yürürlükteki yönetmelikler uyarınca, ekteki terimlerin özel bir anlamı vardır:

Veri sorumlusu: Tek başına veya diğer gerçek veya tüzel kişilerle birlikte kişisel verilerin kontrolüne ve işlenmesine ilişkin gerekçeleri ve bunların işlenme şeklini belirleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Bireysel veriler: bir bireyle ilgili her türlü veri. Buna isimler, adresler, fotoğraflar, kimlik kartları veya ehliyetler gibi belgeler, banka kayıtları, raporlar, bireysel yazışmalar ve sözleşmeler dahildir (ancak bunlarla sınırlı değildir).

Kişisel verilerin işlenmesi: kişisel verilerle ilgili herhangi bir faaliyet veya faaliyet dizisi. Bu, Kişisel Verilerin toplanması, kaydedilmesi, kaydedilmesi, depolanması, bir araya getirilmesi, güncellenmesi, tamamlanması, dağıtılması, geri alınması, değiştirilmesi / değiştirilmesi, bağlanması, bağlanması, yasaklanması ve silinmesini içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir).