Podmínky použití

1. Obecně

Výhradním vlastníkem těchto webových stránek je společnost BitiQ. Tyto podmínky se vztahují na používání společnosti BitiQ a všech jejích stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami.

(13/06/2022)

2. Zřeknutí se odpovědnosti a rizika

Nejsme autorizovaní distributoři, poradci ani odborníci na trh. Neposkytujeme individuální ani firemní poradenství. Hlavní funkcí naší organizace je propojovat obchodníky se spolehlivými zprostředkovateli, se kterými spolupracujeme.

Informace jsou sdíleny ve prospěch našich návštěvníků. Naše webové stránky by neměly být chápány jako výzva ke vstupu na trh ani jako pobídka k jakékoli formě investování.

Neposkytujeme žádnou záruku ohledně přesnosti nebo kvality materiálů na našich webových stránkách.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené použitím informací na těchto webových stránkách. Nezapomeňte, že můžete přijít o celou svou investici.

Obchodování s kryptoměnami je rizikové a není vhodné pro všechny investory.

Před obchodováním s kryptoměnami si definujte své cíle, úroveň znalostí a toleranci k riziku. Pokud používáte obchodní prvky, jako jsou CPD, riskujete, že přijdete o více peněz, než kolik investujete.

Podle Financial Conduct Authority není ve Spojeném království obchodování s CDP založenými na kryptoměnách povoleno (FCA). CPD nemohou být ve Spojeném království nabízeny zahraničními investory, jak je uvedeno v PS 20/10.

Obchodníci musí pokračovat navzdory všem opačným radám. Váš úspěch v obchodování bude do značné míry záviset na vašem zájmu, vytrvalosti a naprosté disciplíně.

Vždy si udělejte průzkum, abyste snížili riziko na trhu s kryptoměnami. Před investováním vás vyzýváme, abyste vyhledali odborné finanční poradenství.

3. Zveřejnění partnerských informací

Uno de nuestros asociados podría colocar enlaces en nuestro contenido. Si haces clic en uno de nuestros enlaces de afiliados podríamos ser recompensados, sin coste alguno para ti.

Z vaší účasti na partnerských odkazech můžeme mít prospěch bez ohledu na vaše provozní výsledky. Za obsah z externích zdrojů neneseme odpovědnost.

Za obsah jednotlivých stránek odpovídá jejich správce. Doporučujeme vám, abyste si přečetli podmínky a bezpečnostní ustanovení každé navštívené webové stránky.

Spolupracujeme s třetími stranami, které dodržují předpisy o kryptoměnách. Smlouvy, které spravují používání BitiQ, jsou součástí této zprávy.

V této zprávě lze pro označení vlastníků použít slova "my", "naše" a "nás". Ujednání v této smlouvě, známé jako "Smlouva", jsou podmínky, za kterých můžete naše stránky používat. Každý, kdo používá naše stránky, přijímá dohody a podepisuje oficiální smlouvu.

Pro používání našich webových stránek musíte být plnoletí. Před používáním BitiQ si musíte přečíst tyto dohody, porozumět jim a souhlasit s nimi.

Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, musíte naše stránky přestat používat. Používáním našich stránek souhlasíte s "Dohodou".

4. Používání internetu

BitiQ se snaží sdílet užitečná, smysluplná a čerstvá data s našimi uživateli. Vzhledem k rychle se měnící a nepředvídatelné povaze kryptoměn neposkytujeme žádné záruky, že materiály dostupné na našich webových stránkách jsou přesné, konečné nebo aktuální.

Kromě toho nemůžeme zaručit, že BitiQ bude bez závad nebo přerušení. Vyhrazujeme si právo provádět jakákoli vylepšení našich webových stránek bez předchozího upozornění.

Veškeré údaje na našich webových stránkách (včetně odkazů na třetí strany) používáte na vlastní nebezpečí.

V případě, že společnost BitiQ uvádí hypertextové odkazy nebo odkazy na externí webové stránky, nemůžeme zaručit, že jejich obsah je vhodný.

Tyto odkazy slouží našim uživatelům k poskytování informací a údajů. Za obsah, spolehlivost a dostupnost těchto stránek, na které odkazujeme, neodpovídáme.

5. Chráněná inovační privilegia

Společnost BitiQ vlastní nebo má možnost používat a zveřejňovat veškerý obsah na BitiQ, od textů a fotografií až po diagramy a infografiky.

Nepovolujeme ostatním, aby bez souhlasu společnosti BitiQ bezplatně nebo za úplatu kopírovali a přivlastňovali si obsah společnosti BitiQ. Veškerý obsah společnosti BitiQ lze stahovat pouze pro individuální použití zákazníkem.

6. Vyloučení povinnosti

Z našeho prohlášení o vyloučení odpovědnosti vyplývá, že společnost BitiQ nenese odpovědnost za případné problémy, které mohou vzniknout:

Občasné problémy, které mohou způsobit nedostupnost obsahu.

V nepravděpodobném případě zjištění nepřesných údajů v obsahu BitiQ nebo na webových stránkách, v článcích nebo u třetích stran, na které může odkazovat.

7. Změny

Společnost BitiQ si vyhrazuje právo měnit obsah na BitiQ bez předchozího upozornění. Toto ustanovení podmínek používání může být rovněž změněno bez předchozího upozornění.

Veškeré změny obsahu nebo podmínek používání vstoupí v platnost v okamžiku, kdy znovu navštívíte BitiQ.

8. Otázky a připomínky

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k BitiQ, kontaktujte nás prosím prostřednictvím BitiQ. Člen našeho zákaznického servisu vás bude co nejdříve kontaktovat.

9. Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Naše zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie chrání naše zákazníky. Před používáním BitiQ si je musíte přečíst a přijmout. Soubory cookie používáme k poskytování jedinečných, užitečných a pohodlných služeb.

Soubor cookie je textový soubor odeslaný do vašeho zařízení prostřednictvím serveru BitiQ. Tento textový dokument je uložen ve vašem prohlížeči, aby vás webové stránky mohly při další návštěvě rozpoznat.

Soubory cookie zlepšují váš zážitek - od rozpoznávání a sledování chyb až po správné a pohodlné fungování webových stránek. Níže je uveden přehled souborů cookie, které používáme.

Funkční soubory cookie - nejoblíbenější typ souborů cookie. Tento soubor cookie je nezbytný pro správné fungování BitiQ a jeho nejzákladnějších funkcí, jako je například přihlašovací stránka.

Google Analytics - Nástroj, který slouží správcům webových stránek k pochopení toho, jak jsou jejich webové stránky využívány a jak je mohou vylepšit. Společnost BitiQ a Google mají dohodu o konfiguraci informací, ke kterým mají přístup.

To znamená, že společnost Google nemůže shromážděné informace vidět a nemůže je použít pro své vlastní účely. Nesledujeme naše zákazníky online ani nevytváříme online profily našich zákazníků pomocí společnosti Google.

Externí soubory cookie - Jedná se o typ souborů cookie, které na naše webové stránky umisťují třetí strany mimo společnost BitiQ. Stejně jako funkční soubory cookie je externí strany používají k zapamatování uživatele a přidávají zákazníkovi určitý komfort.

Soubory cookie mají zásadní význam pro správné fungování společnosti BitiQ. Chápeme, že ne každému vyhovují. Pokud chcete soubory cookie na BitiQ přestat používat, můžete tak učinit v nastavení svého prohlížeče, odstraněním a zablokováním souborů cookie.

Pokud se rozhodnete používat BitiQ bez souborů cookie, může být vaše používání ovlivněno sníženou přístupností a některé funkce nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno.

10. Zakázané činnosti

Používáním služby BitiQ souhlasíte s tím, že ji budete používat v souladu se zákonem. To znamená, že souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádné nezákonné kroky, například připojovat se k těmto webovým stránkám nebo je používat k přenosu, stahování, šíření, zveřejňování nebo sdělování jakýchkoli údajů nebo materiálů, které porušují jakákoli práva (včetně chráněných inovačních práv, bezpečnostních svobod a dalších práv),

nebo proto, že obsah je kompromitující, nebezpečný, nepřátelský, urážlivý, bigotní nebo neslušný, jakákoli data nebo materiály, které se nesmí zveřejňovat nebo používat, nebo jakákoli data nebo materiály, které obsahují viry nebo jiné programy, které mohou poškodit společnost BitiQ nebo třetí strany,

nebo v jakékoliv funkci, která by mohla zabránit nebo omezit použití jinými osobami, jakákoliv data nebo materiály, které nedodržují žádné předpisy, bez předchozího oznámení souhlasu společnosti BitiQ se začleněním propagačních dat nebo materiálů.

Souhlasíte s tím, že neodstraníte ani nezměníte žádný atribut, právní upozornění nebo jiné legitimní jméno nebo značku na webu, nebudete používat BitiQ prostřednictvím jakéhokoli neoficiálního místa připojení, nebudete bránit používání webu nebo služeb jinými zákazníky,

používat roboty nebo jiné automatizované strategie k přístupu na webové stránky a jejich služby nebo k jejich používání, nahrávat nebo komunikovat (nebo se pokoušet o přenos či odesílání) jakýkoli materiál, který se používá jako součást pro shromažďování nebo komunikaci dat,

mimo jiné včetně špionážních gadgetů bez výslovného souhlasu společnosti BitiQ, zapojení do "obkreslování", "odrážení" nebo jakékoli změny vzhledu webových stránek.

11. Zpětné odkazy a BitiQ

Na naše webové stránky se mohou bez předchozího povolení připojit následující sdružení: vládní odborníci, webové vyhledávače a zpravodajská sdružení.

Poskytovatelé katalogů by se mohli připojit k našim webovým stránkám stejným způsobem jako ostatní veřejné organizace a certifikované organizace.

Tato sdružení se mohou připojit k naší domovské stránce, distribuci nebo jiným údajům za předpokladu, že toto připojení: (a) se v žádném případě nepřekrývá; (b) nevyzývá ke sponzorství, předplatnému nebo podpoře; (c) je vhodné pro konfiguraci připojené strany.

Rámce

Bez našeho předchozího souhlasu nesmíte na našich stránkách vytvářet iframy, které mění vizuální vzhled našich webových stránek.

Odpovědnost za obsah

Za nesprávné informace na našich webových stránkách neneseme odpovědnost. Na žádných stránkách se nesmí objevovat zneužívající, odporná, trestná nebo porušující spojení, která by byla ignorací, zásahem nebo zneužitím svobod jakékoli osoby.

Privilegios

Jsme oprávněni požadovat, abyste odstranili jakékoli připojení k našim webovým stránkám. Pokud vás o to požádáme, souhlasíte s odstraněním jakéhokoli připojení k BitiQ.

Prohlašujeme, že jsme oprávněni tyto podmínky používání kdykoli změnit. Připojením k našim webovým stránkám vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami používání.

Odstranění připojení z našich webových stránek

Pokud na našich webových stránkách najdete odkazy, které jsou za jakýchkoli podmínek pochybné, můžete nás kontaktovat a dát nám vědět. Žádosti o odstranění zvažujeme, ale nemáme pro vás žádný závazek ani přímou odpověď.

Nezaručujeme, že údaje na těchto webových stránkách jsou správné nebo přesné, že webové stránky zůstanou přístupné nebo že materiál je aktuální.